Joro filtry do wody

Zmiękczacze
Tapworks
   Sklep
   O firmie
   Kontakt
   Realizacje
   Targi
   Zamówienie
   Rysunki montażowe   rysunek 1
  rysunek 2
  sposób montażu
   Ulotki
   Informacje:
  Skutki twardej wody
  Czy zmiękczać wodę
  Oszczędności
  Żyj zdrowo
  Mocne strony
  urządzeń

  Karta doboru
  Normy

   Promocje
   Nowości
   Odwrócona osmoza
   Osmoza Merlin
   Filtry do kuchni
   Filtry do biura
   Filtry mechaniczne
   Zmiękczacze
   Zmiękczacze przem
   Odżelaziacze
   Lampy UV
   Materiały eksploat.
   Komponenty
   Pompy dozujące
   Pompy do wody
   Pompy basenowe
   Oferta specjalna


Home >>> Normy

Podstawowe wymagania fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda pzreznaczona do spożycia przez ludzi.

Lp. Parametr Jednostka Dop. zakresy
1. Barwa [mg Pt/l] 15
2. Mętność [NTU] .....1
3. pH [-] .....6,5 - 9,5 1)
4. Przewodność elektryczna [m S/cm w 20°C] .....2500 1)
5. Smak [-] .....akceptowalny
6. Zapach [-] .....akceptowalny
7. Amoniak [mg/l] .....0,5 1), 2)
8. Azotany [mg/l] .....50 1)
9. Azotyny [mg/l] .....0,5
10. Chlor wolny [mg/l] .....0,1 - 0,3
11. Chlorki [mg/l] .....250 1)
12. Mangan [mg/l] .....0,05
13. Siarczany [mg/l] .....250 1)
14. Twardość ogólna [mg CaCO3/l] .....60-500 1)
15. Żelazo [mg/l] .....0,2
16. Utlenialność (KMnO4) [mg O2/l] .....5
17. Ogólna liczba bakterii w 37° C po 24 h w 1 ml .....20
18. Ogólna liczba bakterii w 22° C po 72 h w 1 ml .....100
19. Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) w 100 ml .....0
20. Bakterie grupy coli w 100 ml .....0
21. Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml .....0
22. Clostridia redukujące siarczyny (Clostridium perfringens) w 100 ml .....0

1 Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej.
2) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l.
 


JORO WATER SYSTEMS - 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Długosza 2a,
tel./ fax 71 31 13 479,  tel. kom. 0 601 42 10 93,   607 47 62 30